Autorització sanitària de funcionament per establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing

Dimecres, 12 d'agost de 2020 a les 10:00

Aquest tràmit permet sol·licitar l’autorització sanitària de funcionament per als establiments no sanitaris ubicats al municipi dedicats al tatuatge, micropigmentació i pírcing.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any

Quan es dona resposta?

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Qui ho pot sol·licitar?

Cal complir els requisits que estipula la normativa vigent en relació als espais, estris, processos de treball i condicions higiènico-sanitàries dels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcings. 

Quin cost té?

El previst a la taxa per la prestació de servei d'autorització sanitària de funcionament per als establiments de tatuatge,pírcing i micropigmentació.

Departament responsable de la tramitació

Departament de Sanitat i Salut Pública
 

Cal aportar:

 • Dades identificatives de la persona interessada

  DNI/NIE o NIF o bé dades i autorització de la persona que la representi.

 • Memòria descriptiva de l’activitat, inclosa la descripció de les dependències i els equipaments.

  La memòria ha d'incloure, com a mínim, la documentació següent:
  a) Descripció detallada de les instal·lacions amb plànols.
  b) Descripció detallada de les activitats que es pretenen dur a terme en el local.
  c) Descripció detallada dels materials a utilitzar, i dels equipaments i instrumentals destinats a les operacions d'esterilització i desinfecció, així com les seves corresponents autoritzacions administratives.
  d) Descripció dels procediments de neteja i desinfecció de les instal·lacions.
  e) Documentació acreditativa de la formació del personal aplicador.
  f) Acreditació de la recollida de residus de risc mitjançant còpia del contracte amb un gestor autoritzat de residus sanitaris.
  g) Document informatiu sobre les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing a lliurar a la persona usuària.
  h) Document de consentiment.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 08.04.2021 | 08:43