Llicència d'ocupació de la via pública per contenidors i sacs de runa

Dimecres, 12 d'agost de 2020 a les 09:10

Aquest tràmit permet obtenir el permís municipal per a l'ocupació de la via pública per a contenidors de runa, ja siguin sacs o contenidors metàl·lics.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any. Cal sol·licitar el permís amb l'antelació que fixi l'Ajuntament.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona o qui la representi, degudament identificada i acreditada.

Cal complir els requisits següents:

1. En cas que el motiu de la instal·lació del/s sac/s sigui una obra cal disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia.
2. En la instal·lació de contenidors s'haurà de garantir un pas mínim lliure d'obstacles per a vianants.

Quin cost té?

El previst a l'Ordenança fiscal número 17 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.

Cal aportar:

  • Dades identificatives de la persona interessada

    DNI/NIE o NIF, o bé dades i autorització de la persona que la representi.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 12.08.2020 | 09:10