Petició de canvis en l'ordenació del trànsit o de la senyalització vial

Dilluns, 29 de novembre de 2021 a les 09:41

Aquest tràmit dóna dret a realitzar la petició de canvis en l'ordenació del trànsit i/o en la senyalització horitzontal o vertical i bandes de retenció a la via pública.

Qui ho pot sol·licitar:

Ciutadania
La persona que consta en l'expedient com a interessat o com a representant autoritzat.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

El termini legal de resposta és de 2 mesos a partir de la data de presentació de la sol·licitud

Normativa bàsica d'aplicació:

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les adminsitracions públiques

Servei responsable:

Patrimoni urbà

Cal aportar:

  • No es requereix aportar cap documentació

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 29.11.2021 | 14:01