Canvi no substancial en activitats autoritzades

Dimarts, 13 de gener de 2015 a les 16:37

Aquest tràmit permet comunicar a l'ajuntament les modificacions no substancials que tinguin incidència en el medi ambient de les activitats subjectes a llicència ambiental. Les modificacions es podran dur a terme si l'òrgan ambiental les considera no substancials o si no manifesta el contrari en el termini d'un mes.

En les modificacions no substancials que tenen efectes sobre les persones o el medi ambient cal comunicar la modificació a l'Ajuntament (si es tracta d'activitats de l'Annex II) o al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (si es tracta d'activitats de l'Annex I).

En el cas de modificacions substancials (aquelles que impliquen un canvi del codi en el qual ha estat classificada l’activitat, segons les previsions normatives), caldrà sol·licitar una nova llicència.

 

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any. Abans que es produeixi el canvi d'activitat.

Quin cost té:

El previst a l'Ordenança fiscal número 10 - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i de les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable

Quan es dóna resposta:

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal complir els requisits següents:

1. En el cas de canvis substancials cal tramitar nova llicència.
2. En el cas de canvis no substancials l'Ajuntament procedirà a modificar la llicència.

Cal aportar:

  • Cal aportar la documentació que correspongui en funció de l'abast de la modificació.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Ajuntament de Castellbisbal

Av. de Pau Casals 9 - 08755 Castellbisbal - Barcelona
Telèfon:93 772 02 25
Adreça electrònica: bustia@castellbisbal.cat
Lloc web: www.castellbisbal.cat
Horari:  
Dilluns a divendres de 08.30 a 14.00
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 13.01.2015 | 16:42