Certificat de silenci administratiu

Dimarts, 13 de gener de 2015 a les 16:59

Aquest tràmit permet sol·licitar el certificat que acredita l'existència d'un acte administratiu produït per silenci administratiu, és a dir, que s'ha produït perquè l'Administració competent no ha resolt de manera expressa un procediment iniciat a sol·licitud de les persones interessades dins del termini màxim establert per dictar i notificar la resolució.

 

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Es pot sol·licitar a partir de l'endemà del venciment del termini màxim en què s’ha de dictar i notificar la resolució expressa sense que aquesta s’hagi produït, segons la normativa aplicable a cada cas. Cal haver vençut el termini màxim de resolució i notificació del procediment, segons la normativa aplicable a cada cas.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El termini legal és de quinze dies, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 83.2 de la Llei 13/1989 i modificacions). Esta derogat. Hauria de ser l'art. 43,4 de la LRJ-PAC).

Els actes administratius obtinguts per silenci administratiu produeixen efectes des de l'endemà del venciment del termini legal màxim de resolució i notificació aplicable, i l'existència de l'acte obtingut per silenci administratiu es pot acreditar per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, inclòs el certificat acreditatiu del silenci administratiu produït que se sol·liciti a l'òrgan administratiu competent per a dictar la resolució expressa.

L'estimació per silenci administratiu té, amb caràcter general, la consideració d'acte administratiu que posa fi al procediment. La desestimació per silenci administratiu té com a únic efecte permetre a les persones interessades interposar el recurs administratiu que sigui procedent o iniciar el procediment contenciós administratiu. En els casos de desestimació, l'Administració adopta la resolució expressa posterior al venciment del termini sense cap vinculació al sentit del silenci administratiu.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

  • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF)

    O bé dades i autorització de la persona que la representi.

  • Dades identificatives de la petició / sol·licitud del procediment iniciat a instància de la persona interessada.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Ajuntament de Castellbisbal

Av. de Pau Casals 9 - 08755 Castellbisbal - Barcelona
Telèfon: 93 772 02 25
Adreça electrònica: bustia@castellbisbal.cat
Lloc web: www.castellbisbal.cat
Horari:  
Dilluns a divendres de 08.30 a 14.00
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 13.01.2015 | 17:09