Comunicació prèvia d'espectacles i activitats recreatives amb caràcter extraordinari

Aquest tràmit permet comunicar a l'ajuntament la realització d'espectacles i activitats recreatives de caràcter extraordinari d'interès artístic o cultural amb un aforament reduït de menys de 150 persones, que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d'establiment de concurrència pública i les actuacions en directe en establiments inclosos al catàleg del Decret 112/2010, del 21 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

 

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any. Abans de començar l'activitat.

Quin cost té:

El previst a l'Ordenança fiscal número 10 - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i de les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable

Quan es dóna resposta:

Efectuada la comunicació, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars.

La comunicació no atorga, a la persona o l'empresa titulars de l'activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius.

La comunicació presentada amb manca dels documents requerits no es considera vàlidament formulada i, per tant, no faculta al comunicant al desenvolupament de l'activitat o l'espectacle comunicat.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal complir els requisits que corresponguin en funció del tipus d'activitat o espectacle comunicat d'acord amb el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

Cal aportar:

  • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE)

    O bé dades i autorització de la persona que la representi.

  • Declaració responsable

    del fet que l'establiment o l'activitat compleix els requisits establerts DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

  • Declaració responsable de disposar d'una pòlissa d'assegurances

    O bé fotocòpia d'aquesta.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Ajuntament de Castellbisbal

Av. de Pau Casals 9 - 08755 Castellbisbal - Barcelona
Telèfon: 93 772 02 25
Correu electrònic: bustia@castellbisbal.cat
Lloc web: www.castellbisbal.cat
Horari:  
dilluns a divendres de 08.30 a 14.30 h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 14.01.2015 | 09:52