Distintiu de permissibilitat d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda

Aquest tràmit permet obtenir la targeta d'aparcament per a persones amb reconeixement de disminució del CAD i reconeixment de mobilitat reduïda, que és el document que dóna dret a aturar o estacionar el vehicle que els transporta a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants, d'acord amb el que estableixin les ordenances municipals de la localitat corresponent.

La targeta d’aparcament per a persones amb disminució és personal i intransferible. No obstant això, els beneficis que atorga la targeta són d’aplicació a qualsevol vehicle conduït o ocupat per una persona titular de la targeta d’aparcament.

Hi ha tres modalitats:

 • Targeta per a persones conductores
 • Targeta per a persones no conductores
 • Targeta per a transport col·lectiu

Tant la informació a les persones com la concessió de les targetes corresponen a l'ajuntament o ens local on estigui empadronada la persona sol·licitant.

Termini de validesa: 10 anys.

 

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal trobar-se en un dels supòsits següents:

1. En el cas de sol·licitar la targeta per a conductor/a:
- Tenir més de 18 anys.
- Superar el barem de mobilitat del certificat de disminució.
- Tenir el permís de conduir."

2. En el cas de sol·licitar la targeta per a no conductor/a:
- Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat del certificat de disminució.
- Infants menors de 3 anys pluridiscapacitats que depenen d'aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada.
- Persones amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

Cal aportar:

 • Dades identificatives de la persona amb discapacitat o mobilitat reduïda (DNI, NIE o passaport)

  O bé dades i autorització de la persona que la representi.

 • Certificat de disminució en el que hi consti la mobilitat reduïda

  Emès per l'ICASS.

 • Permís de circulació del vehicle. 
 • Permís de conducció.

  En cas que la persona sol·licitant pugui conduir

 • Fitxa tècnica del vehicle.

  En cas que es demani la tageta d'aparcament de transport col·lectiu

Canals de tramitació:

 • Presencial

Departament de Benestar Social

C. Major, 103 - 08755 Castellbisbal - Barcelona
Telèfon: 93 772 00 55
Correu electrònic: serveis.socials@castellbisbal.cat
Horari:  
Amb cita prèvia, dilluns, dijous i divendres de 8.00 a 14.00 h. i dimarts i dimecres de 8.00 a 15.00 i de 16.00 a 18.00 h.
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 16.01.2015 | 16:32