Inscripció a convocatòries de selecció de personal de l'Ajuntament (tràmit dinàmic)

Dijous, 15 de gener de 2015 a les 16:07

Aquest tràmit permet presentar la sol·licitud per a proves de selecció de personal que convoca l'Ajuntament. Es convoca anualment l'Oferta Pública d'Ocupació destinada a cobrir definitivament les places vacants de la organització, com a conseqüència de jubilacions, baixes, excedències, permisos o comissions de serveis, així com de la creació de noves places.

 

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any. 

El termini per a la presentació de sol·licituds comptarà des de la publicació de la convocatòria corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Boletín Oficial del Estado i fins a vint dies naturals a partir de l'endemà de la darrera publicació.

Quin cost té:

El previst a l'Ordenança fiscal número 18

Quan es dóna resposta:

Segons el previst en processos de selecció, una vegada finalitzat el termini de recollida d'instàncies, l'Ajuntament publicarà la llista d'admesos i exclosos en el termini màxim d'un mes.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da. Cal complir els requisits exigits en les bases de convocatòria.

Cal aportar:

 • Sol·licitud d’admissió a convocatòries de selecció de personal.
 • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE)

  O bé dades i autorització de la persona que la representi.

 • Fotocòpia compulsada del DNI

 • Fotocòpia de la documentació acreditativa del Nivell de Català
 • Fotocòpia/es compulsada/es de la titulació acadèmica exigida en les bases de la convocatòria.
 • Currículum vitae
 • Documentació acreditativa dels mèrits professionals i formatius

  Documentació original o còpia compulsada dels mèrits que s’al·leguin per a la seva valoració

 • El resguard del rebut o justificant d’haver efectuat el pagament

  O la documentació que acrediti que resulta exempt.

Canals de tramitació:

 • Presencial

Ajuntament de Castellbisbal

Av. de Pau Casals 9 - 08755 Castellbisbal - Barcelona
Telèfon: 93 772 02 25
Correu electrònic: bustia@castellbisbal.cat
Lloc web: www.castellbisbal.cat
Horari:  
dilluns a divendres de 08.30 a 14.30 h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 15.01.2015 | 16:15