Modificació / baixa de la llicència de gual o contragual

Aquest tràmit permet realitzar la sol·licitud de baixa de la taxa de gual o la modificació de dades de la taxa de gual. 

Tingueu en compte que la baixa comporta el lliurament de la corresponent placa, per tant aquesta no serà efectiva fins l'entrega de la placa a l'Ajuntament.

La modificació de dades pot ser per: canvi de titular de la taxa de gual per canvi de propietari de la finca o per la modificació de la longitud d'amplada del gual o del nombre de places d'aparcament.

 

La baixa de la llicència de gual no comporta la baixa en el padró de la taxa de guals, mentre el gual sigui susceptible de permetre el pas de vehicles. 

 

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

  • Instància de sol·licitud
  • Placa de gual (original)

Canals de tramitació: