Pagament d'impostos, taxes i preus públics municipals

Divendres, 16 de gener de 2015 a les 09:40

Aquest tràmit permet fer efectiu el pagament d'impostos, taxes i preus públics dels quals el cobrament es gestiona directament per l'Ajuntament durant el termini voluntari que s'indica en el propi document cobrador.

El període executiu s'inicia el dia següent al del venciment del termini establert per al pagament voluntari del deute, i la quantia del recàrrec es calcularà de la manera següent:

  • Recàrrec executiu: és del 5 % i s'aplica des que s'acaba el període voluntari fins a la data en què es notifiqui la provisió de constrenyiment. No s'apliquen interessos de demora.
  • Recàrrec de constrenyiment reduït: és del 10 % i s'aplica des de la data de notificació de la provisió de constrenyiment fins a la data en què finalitza el termini que es fixa en la citada notificació. No s'apliquen interessos de demora.
  • Recàrrec de constrenyiment ordinari: és del 20 % i s'aplica un cop transcorreguts els terminis anteriors, afegint-se a més els interessos de demora calculats des de l'inici del període executiu.

 

Quan s'efectua?

Durant les dates fixades en el document cobratori.

Quin cost té:

Els aprovats per les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Castellbisbal.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Darrera actualització: 16.01.2015 | 09:44