Sol·licitud de subvenció per a projectes de cooperació i solidaritat

Dimarts, 25 de juny de 2019 a les 13:02

Aquest tràmit permet demanar subvencions per a projectes de cooperació i solidaritat. 

Per a més informació, consulteu:

Quan es pot demanar?

Fins al 30 de juny de 2019, a les 14.00 hores

Quin cost té:

La presentació de sol·licituds és gratuïta

Quan es dóna resposta:

La resolució d'atorgament dels ajuts serà aprovada per la Junta de Govern Local, prèvia proposta de la presidència de l'òrgan competent i s'efectuarà, com a màxim, en el termini de tres mesos des de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb l'article 19 de l'Ordenança General de subvencions de l'Ajuntament (la podeu consultar, al final d'aquesta pàgina).

La manca de resolució dins del termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

Qui pot sol·licitar-ho:

Poden sol·licitar aquestes subvencions les entitats o institucions privades i sense ànim de lucre, amb experiència en el treball en països que es troben per sota del llindar de benestar social i econòmic internacional considerat com a mínim.

Cada entitat podrà presentar, com a màxim, dos projectes subvencionables.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Cal presentar el formulari emplenat, juntament amb la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades, al registre general de l'Ajuntament, situat a l'avinguda de Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores).

Darrera actualització: 21.07.2020 | 12:58