Acta de control en matèria d'incendis

Dilluns, 17 de març de 2014 a les 18:50

És el certificat de l'acte de comprovació en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar prèviament a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat, quan aquesta estigui inclosa a l'annex d'activitats amb risc d'incendis de l'Ordenança municipal ambiental, de seguretat i salut pública o a l'annex equivalent de l'Ordenança municipal d'espectacles públics i activitats recreatives i no estigui inclosa en els annexes 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

Quan es pot tramitar?

Es pot presentar en qualsevol moment. Prèviament a l'inici de l'activitat i de la presentació de la corresponent comunicació prèvia.

Quin cost té:

La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.

Quan es dóna resposta:

El termini per resoldre la petició d'informe és d'un mes.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Cal aportar:

  • Imprès de la sol·licitud de certificat
  • Certificat que acrediti que l'activitat i les instal·lacions s'adeqüen a la memòria tècnica

    Lliurat pel personal tècnic competent

  • Memòria tècnica en matèria d'incendis

    D'acord amb el model de continguts mínims publicat al web del Departament d'Interior

Canals de tramitació:

  • Presencial

    La gestió d'aquest tràmit es pot fer presencialment en l'horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Castellbisbal

Darrera actualització: 06.03.2019 | 14:34