Acta de control inicial d'establiments no permanents desmuntables i d'espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

Dimarts, 13 de gener de 2015 a les 15:46

Aquest tràmit permet sol·licitar l'acte de control inicial per als establiments oberts al públic de caràcter no permanent i desmuntables.

Aquests establiments tenen un sistema de control específic segons el qual:

 • No poden iniciar l’activitat si no compten amb el control inicial favorable dels serveis tècnics municipals o d'una entitat col·laboradora de l'Administració que hagi inspeccionat el seu muntatge i comprovat el seu funcionament. Pel que fa a les fires d'atraccions, s'han de verificar la seguretat exterior i global d'aquestes instal·lacions.
 • No resten subjectes a controls periòdics municipals, llevat que s’autoritzin per un període superior a quatre anys.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Quin cost té:

Es troba inclòs en la taxa per la tramitació de la llicència

Quan es dóna resposta:

Les actuacions de control s'efectuaran amb la màxima promptitud i, en tot cas, s'iniciaran abans del termini d'un mes a comptar des de la data en què el peticionari les hagi demanat a l'Ajuntament.

Transcorregut el termini d'un mes sense que s'hagin iniciat les actuacions de comprovació, el peticionari podrà optar perquè l'acta de control el dugui a terme una entitat col·laboradora de l'Administració.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

 • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE)

  O bé dades i autorització de la persona que la representi.

 • En el moment del control, cal aportar els manuals d'instruccions i les certificacions tècniques específiques

  (corresponents als muntatges i instal·lacions efectuades en el lloc de l'emplaçament l'emplaçament per part del personal tècnic d'aquestes atraccions)

Canals de tramitació:

 • Presencial

  La gestió d'aquest tràmit es pot fer presencialment en l'horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Castellbisbal

Darrera actualització: 16.05.2019 | 12:05