Acte de control inicial d'activitats recreatives

Dilluns, 12 d'agost de 2019 a les 12:14

Aquest tràmit permet sol·licitar l'acte de control inicial dels establiments subjectes a llicència municipal, un cop atorgada la llicència i finalitzades les instal·lacions en la fase de posada en marxa de l’establiment amb la finalitat de verificar l’adequació de les instal·lacions al projecte autoritzat.

L’acta de control inicial, que verifica el compliment de les condicions de la llicència, ha de ser presentada a l’administració competent en el termini màxim d’un mes a comptar de l’acabament del control i l’habilita per l’exercici de l’activitat (sense aquesta no es pot exercir l’activitat).

Els controls inicials i periòdics es poden realitzar pels serveis d’inspecció de l’Administració o per les entitats col·laboradores de l’Administració.

Les instal·lacions no permanents desmuntables no poden iniciar l’activitat si no compten amb el control inicial favorable dels serveis tècnics municipals o d'una entitat col·laboradora de l'Administració que hagi inspeccionat el seu muntatge i comprovat el seu funcionament.

En el cas de les instal·lacions de les fires d'atraccions, les persones responsables han de presentar al personal tècnic municipal o a l'entitat col·laboradora de l'Administració que exerceixin el control inicial els manuals d'instruccions i les certificacions tècniques específiques corresponents als muntatges i instal·lacions efectuades en el lloc de l'emplaçament pel personal tècnic de les persones titulars d'aquestes atraccions, en les quals s'ha de fer constar que el conjunt de l'atracció funciona correctament. A més, el personal tècnic municipal o les entitats de control han de verificar la seguretat exterior i global d'aquestes instal·lacions (en cas que l’ajuntament ja disposi dels manuals d’instruccions d’anys anteriors, aquests no s’hauran de tornar a aportar).

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Servei responsable de la tramitació

Indústria i Activitats

Quin cost té?

Es troba inclòs en la taxa per la tramitació de la llicència

Quan es dóna resposta?

Les actuacions de control s'efectuaran amb la màxima promptitud i, en tot cas, s'iniciaran abans del termini d'un mes a comptar des de la data en què el peticionari les hagi demanat a l'Ajuntament. Transcorregut el termini d'un mes sense que s'hagin iniciat les actuacions de comprovació, el peticionari podrà optar perquè l'acta de control el dugui a terme una entitat col·laboradora de l'Administració.

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud de l'acta de control inicial d'una activitat recreativa

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent

 • Certificat del tècnic director de l'execució del projecte

  El document ha d'acreditar l'adequació de l'activitat i de les instal·lacions al projecte autoritzat i a la normativa d'incendis

 • Manuals d'instruccions i de certificacions tècniques específiques corresponents als muntatges i instal·lacions efectuades en el lloc de l’emplaçament per part del personal tècnic d’aquestes atraccions

  Només per les instal·lacions de les fires d’atraccions no permanents desmuntables

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i lliurar-lo juntament amb la resta de documentació requerida a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 12.08.2019 | 12:14