Ajuts socials per a famílies afectades per la Covid-19

Dimecres, 20 de maig de 2020 a les 00:00

Ajuts socials per reduir i esmorteir l’impacte de la Covid-19 entre la població de Castellbisbal i deixar un marge d’estabilització de l’economia de les llars.  La finalitat és reduir al màxim el possible risc d’exclusió de les persones que es veuran afectades per aquesta crisi i que fins ara disposaven d’una situació socioeconòmica sostinguda.

Els ajuts són per fer front al pagament de serveis bàsics com alimentació, aigua, gas, electricitat, lloguer d’habitatge, hipoteques,...

Quan es pot demanar?

Aquestes mesures seran d’aplicació per un màxim de 12 mesos, un cop finalitzat i s’aixequi l’Estat d’alarma dictat pel govern espanyol, en el benentès que les famílies/persones hauran pogut  regularitzar seva la situació laboral durant aquest període. En cas contrari, es passarà a aplicar el reglament ordinari de serveis socials, mantenint així el suport per aquells cassos que no hagin pogut recuperar la seva estabilitat laboral i econòmica.

Servei responsable de la tramitació

Àrea de Serveis a les Persones

Què es subvenciona?

 • Ajut pels subministraments bàsics.  
 • Suport econòmic pel manteniment de l’habitatge: pagaments per hipoteques i lloguers (sempre que s’acrediti que no es poden acollir a altres ajuts o moratòries de l’Estat/Autonòmiques) o IBI (sempre que no sigui suficient acollir-se als ajornaments/fraccionaments establerts pel propi Ajuntament.) 
 •  Ajuts en alimentació amb targetes moneder, vals aliments i banc aliments.   

La tipologia d’ajuts s’haurà d’ajustar a les necessitats de cada unitat familiar, mitjançant acord i pla de treball entre l’equip tècnic de serveis socials i la persona beneficiària.

Qui pot sol·licitar els ajuts?

Persones i famílies de Castellbisbal que han vist  reduïts els seus ingressos econòmics i estaran greument afectades per la crisi sanitària i socioeconòmica,  i que no disposin de mitjans i recursos propis  suficients per sostenir les seves  necessitats bàsiques: 

 • Persones que treballen per compte aliè i quedaran afectades per ERTE/ERTO.
 • Persones que treballen per compte propi (autònoms) i han vist reduïts els seus ingressos en un -50% amb un màxim de renda disponible per càpita.
 • Persones amb reduccions contractuals i situacions de precarietat laboral motivades pel COVID-19. 
 • Persones que treballaven en situacions irregulars i que no poden desenvolupar la seva activitat laboral i han vist reduïts notablement els ingressos. 

Consulteu en aquest annex tots els requisits per sol·licitar els ajuts

Com fer la tramitació?

Abans de fer la tramitació dels ajuts, cal demanar cita prèvia amb l'equip de Serveis Socials de l'Ajuntament per telèfon al 93 772 00 55 o enviant un correu electrònic a l'adreça: serveis.socials@castellbisbal.cat

Un cop feta la reunió i valorat el cas per part de l'equip de Serveis Socials, es podrà iniciar la tramitació dels ajuts, per via telemàtica (omplint la instància i adjuntant l'imprès de sol·licitud i la documentació requerida) o presèncialment, a l'OAC de l'Ajuntament.

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent. També es pot descarregar en la versió PDF i emplenar-lo manualment.

 • Full d'alta de creditors a l'Ajuntament de Castellbisbal

  Únicament si és una nova sol·licitud o mai havíeu rebut un ajut o pagament per part de l’Ajuntament de Castellbisbal.

 • Factures i/o rebuts corresponents

  En funció dels ajuts sol·licitats, s'hauran de presentar les factures de subministrament d'electricitat, de subministrament de gas i/o d'aigua, els rebuts del lloguer o de la hipoteca, etc.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i lliurar-lo juntament amb la resta de documentació requerida a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores).

Darrera actualització: 02.11.2020 | 09:29