Alta en el Registre d'Habitatges de Protecció Oficial

Dimarts, 30 de novembre de 2021 a les 09:41

Aquest tràmit permet inscriure’s al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial, pas previ per poder participar en els processos d'adjudicació d'un habitatge de protecció oficial.

Qui ho pot sol·licitar:

Ciutadania
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:


Normativa bàsica d'aplicació:


Servei responsable:

Servei d'Habitatge

Cal aportar:

 • Acreditació de la identitat

  Original i fotocòpia del DNI / NIE / Passaport de tots els membres de la unitat convivencial.

 • Llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable

  Original i fotocòpia

 • Certificat d'empadronament

  Certificat d'empadronament de tots els membres de la unitat convivencial.

 • Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència

  Declaració de la renda, certificats d'ingressos, etc.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Servei Local d'Habitatge. Dilluns i dimecres, de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h. Dimarts, dijous i divendres, de 09.00 a 14.00 h. AGOST. Tancat de l'1 al 31 d'agost. Cal concertar entrevista

Darrera actualització: 01.12.2021 | 10:21