Alta en el Registre d'Habitatges de Protecció Oficial

Divendres, 4 d'abril de 2014 a les 09:41

Aquest tràmit permet inscriure’s al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial, pas previ per poder participar en els processos d'adjudicació d'un habitatge de protecció oficial.

Quan es pot fer?

Durant tot l'any

Servei responsable de la tramitació:

Servei d'Habitatge

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

 • Acreditació de la identitat

  Original i fotocòpia del DNI / NIE / Passaport de tots els membres de la unitat convivencial.

 • Llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable

  Original i fotocòpia

 • Certificat d'empadronament

  Certificat d'empadronament de tots els membres de la unitat convivencial.

 • Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència

  Declaració de la renda, certificats d'ingressos, etc.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  La gestió d'aquest tràmit es pot fer presencialment en l'horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Castellbisbal

Darrera actualització: 28.09.2020 | 08:13