Autorització de menors a viatjar a l'estranger

Dimarts, 21 de juliol de 2020 a les 08:40

Aquest tràmit permet obtenir l'autorització requerida als menors d'edat que han de viatjar sols a l'estranger.

Per a viatjar, la persona menor d’edat ha de portar, juntament amb aquesta autorització, el document original que acrediti la seva identitat (DNI, Passaport, o fotocòpia compulsada del Llibre de Família).

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any. Amb antelació al viatge del o de la menor a l'estranger.

Qui ho pot demanar?

El pare, la mare o el tutor legal de la persona menor d'edat

En cas que el o la menor sigui estranger/a i no resident, la petició s'haurà d'adreçar al consolat del país de procedència, ja que ni la Policia Local ni els Mossos d'Esquadra tenen competència en aquests casos


Quin cost té?

Gratuït

Departament responsable de la tramitació:

Policia Local

Cal aportar:

 • DNI, passaport o NIE de la persona menor d'edat

  Original i fotocòpia

 • DNI, passaport o NIE del pare, mare o tutor legal que faci la sol·licitud

  Original i fotocòpia

 • Fotocòpia del Llibre de família

  en la pàgina on consti inscrita la persona menor d'edat

Canals de tramitació:

 • Presencial

 • Telefònicament

  Tel: 93 772 11 88 (24 hores/365 dies))

Darrera actualització: 21.07.2020 | 08:53