Autorització per a instal·lar cartells i tanques de publicitat

Dimarts, 8 d'abril de 2014 a les 09:47

Aquest tràmit permet obtenir l'autorització per a la col·locació d'elements publicitaris a la via pública ( rètols, banderoles, pancartes, etc.).

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any. Amb l'antelació que fixi l'Ajuntament per la col·locació dels elements publicitaris.

Servei responsable de la tramitació:

Activitats i Indústria

Quin cost té?

El previst a les Ordenances fiscals número 3 (Impost sobre construccions, instal·lacions) i número 18 (Taxa per llicències urbanístiques)

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

 

Quin cost té:

El previst a les Ordenances fiscals número 3 (Impost sobre construccions, instal·lacions) i número 18 (Taxa per llicències urbanístiques)

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

 • Instància de sol·licitud.

 • Croquis, amb mides, del rètol
 • Plànol d'emplaçament a escala 1:500

  Ha de constar l'amplada de la vorera, façana i secció, a escala 1:50

 • Una fotografia de la façana actual.
 • Pressupost
 • Text del rètol, amb compliment de la normativa sobre política lingüística

  El text del rètol haurà d'estar, com a mínim, en català

Canals de tramitació:

 • Presencial

  La gestió d'aquest tràmit es pot fer presencialment en l'horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Castellbisbal

Darrera actualització: 28.10.2019 | 13:36