Comunicació prèvia d'obertura d'activitats

Mitjançant la Comunicació prèvia d'obertura l’interessat posa en coneixement de l’administració l’inici d’una activitat econòmica de baix risc, de les incloses en l’Annex II de la Llei 16/2015 de simplificació, i acompanya el projecte i certificat tècnics necessaris per al seu exercici.

Aquest tràmit està adreçat a activitats de baix risc, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Quan es pot tramitar?

Es pot presentar en qualsevol moment. La comunicació prèvia d'obertura s'ha de tramitar un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l'activitat i prèviament a l'inici d'aquesta.

Servei responsable de la tramitació

Indústria i Activitats

Quin cost té?

D'acord amb l'Ordenança Fiscal número 10, relativa a la Taxa per a la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i de les empreses, el cost és de:

 • 400 €: locals menors o iguals a 500 m²
 • 900 €: locals menors o iguals a 2.500 m² i majors de 500 m²
 • 2.000 €: locals menors o iguals a 5.000 m² i majors de 2.500 m²
 • 4.000 €: locals majors de 5.000 m²

Quan es dona resposta?

Els efectes de la comunicació són immediats

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha d'aportar el document que acrediti la representació.

Cal aportar:

 • Imprès de comunicació prèvia d'obertura

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent.

 • Projecte tècnic

  El document ha d'estar signat i validat per un tècnic competent

 • Certificat tècnic

  Document del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat, d'acord amb el projecte presentat

 • Acta de comprovació favorable en matèria d'incencids

  En cas que l'activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010

 • Llicències, autoritzacions o concessions per l'ús del domini públic

  Només en els casos necessaris

 • Autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública

  Només en els casos necessaris

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar la documentació que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i juntament amb la resta de documentació exigida, lliurar-la a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 12.08.2019 | 11:49