Comunicació prèvia d'obertura d'activitats

Dilluns, 12 d'agost de 2019 a les 11:49

Mitjançant la Comunicació prèvia d'obertura l’interessat posa en coneixement de l’administració l’inici d’una activitat econòmica de baix risc, de les incloses en l’Annex II de la Llei 16/2015 de simplificació, i acompanya el projecte i certificat tècnics necessaris per al seu exercici.

Aquest tràmit està adreçat a activitats de baix risc, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Quan es pot tramitar?

Es pot presentar en qualsevol moment. La comunicació prèvia d'obertura s'ha de tramitar un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l'activitat i prèviament a l'inici d'aquesta.

Servei responsable de la tramitació

Indústria i Activitats

Quin cost té?

D'acord amb l'Ordenança Fiscal número 10, relativa a la Taxa per a la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i de les empreses, el cost és de:

 • 400 €: locals menors o iguals a 500 m²
 • 900 €: locals menors o iguals a 2.500 m² i majors de 500 m²
 • 2.000 €: locals menors o iguals a 5.000 m² i majors de 2.500 m²
 • 4.000 €: locals majors de 5.000 m²

Quan es dona resposta?

Els efectes de la comunicació són immediats

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha d'aportar el document que acrediti la representació.

Cal aportar:

 • Imprès de comunicació prèvia d'obertura

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent.

 • Projecte tècnic

  El document ha d'estar signat i validat per un tècnic competent

 • Certificat tècnic

  Document del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat, d'acord amb el projecte presentat

 • Acta de comprovació favorable en matèria d'incencids

  En cas que l'activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010

 • Llicències, autoritzacions o concessions per l'ús del domini públic

  Només en els casos necessaris

 • Autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública

  Només en els casos necessaris

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar la documentació que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i juntament amb la resta de documentació exigida, lliurar-la a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 12.08.2019 | 11:49