Comunicació prèvia d'obertura d'activitats

Mitjançant la Comunicació prèvia d'obertura l’interessat posa en coneixement de l’administració l’inici d’una activitat econòmica de baix risc, de les incloses en l’Annex II de la Llei 16/2015 de simplificació, i acompanya el projecte i certificat tècnics necessaris per al seu exercici.

Aquest tràmit està adreçat a activitats de baix risc, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Quan es pot tramitar?

Es pot presentar en qualsevol moment. La comunicació prèvia d'obertura s'ha de tramitar un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l'activitat i prèviament a l'inici d'aquesta.

Servei responsable de la tramitació

Indústria i Activitats

Quin cost té:

La taxa que estableixi l'ordenança fiscal

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha d'aportar el document que acrediti la representació.

Cal aportar:

 • Imprès de comunicació prèvia d'obertura

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent.

 • Projecte tècnic

  El document ha d'estar signat i validat per un tècnic competent

 • Certificat tècnic

  Document del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat, d'acord amb el projecte presentat

 • Certificacions o llicències específiques

  Només en els casos exigibles per normes sectorials

 • Llicències, autoritzacions o concessions per l'ús del domini públic

  Només en els casos necessaris

 • Autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública

  Només en els casos necessaris

 • Llicència d'obres o comunicació prèvia d'obres

  Només en els casos necessaris

 • Acreditació del control preventiu en matèria d'incendis

  Només per a activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

 • Certificat de la comprovació favorable en matèria d'incendis

  Només per a activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària

  Només per a establiments afectats pel Real Decreto 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos

 • Declaració de les dades que gaudeixen de confidencialitat

  Segons l'establert a la normativa vigent

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar la documentació que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i juntament amb la resta de documentació exigida, lliurar-la a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 04.07.2019 | 10:44