Comunicació prèvia d'obres mínimes

Divendres, 2 d'agost de 2019 a les 11:06

Estan subjectes al règim de comunicació les següents obres o actuacions:

 • Obres que no suposin canvis en les obertures, les parets, els pilars i els forjats, ni l’estructura ni en la distribució interior de l’edifici, sempre que no necessitin direcció tècnica d’obra ni modifiquin els usos existents. En particular: reforma de cuina, bany i/o altres cambres, sense modificació d’envans.
 • Reparació no estructural d’humitats en cobertes i terrats, sempre que no afectin a la seva totalitat.
 • Reparació i pintat de revestiment de façanes d’edificis no catalogats i tanques, i l’aplacat exterior de plantes. (NOTA: la pintura i els revestiments de façana han de ser del color de la gamma dels terrosos en el nucli antic a les claus urbanístiques 1 i 2a).
 • Instal·lació d’una bastida, sempre que no superi l’alçada de planta baixa i una planta pis.

També es troben subjectes al règim de comunicació prèvia, en virtut del que disposa l’RDLlei 19/2012, de 25-5, les obres per a l’adequació de locals de superfície inferior a 300 m2, que no requereixin projecte arquitectònic, per a l’exercici d’una activitat comercial.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any, però amb antelació a l'inici de les obres.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

Es poden iniciar les obres de forma immediata, tot i que l'Ajuntament podrà comprovar en el termini d'un mes l'adequació de les obres a la comunicació realitzada.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Si en el termini d'un mes a comptar de la presentació de la comunicació, l'Ajuntament no manifesta de manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable.

Cal aportar:

 • Imprès de comunicació prèvia

  Per a la sol·licitud presencial s'ha d'aportar aquest formulari. Es pot obtenir i omplir presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, o descarregar-lo a través d'aquesta pàgina. En cas de fer la sol·licitud telemàticament, caldrà adjuntar el formulari emplenat a la instància que s'hagi entrat a registre.

 • Fotografies del lloc on s'ha de dur a terme l'actuació
 • Breu descripció de l’obra

  Documentació aconsellable

 • Croquis explicatiu

  Documentació aconsellable

 • En el cas que es prevegi la instal·lació d'una bastida...

  Cal indicar la longitud i amplada de la bastida (en metres lineals) i el número de dies que durarà l'ocupació de via pública.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal presentar el formulari emplenat, juntament amb la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades, al registre general de l'Ajuntament, situat a l'avinguda de Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.3'0 hores).

Darrera actualització: 02.08.2019 | 11:06