Declaració responsable d'obertura d'activitats

Dilluns, 12 d'agost de 2019 a les 10:54

Mitjançant la Declaració responsable d'obertura l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica innòcua i declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

Aquest tràmit està adreçat a activitats innòcues, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Quan es pot tramitar?

Es pot presentar en qualsevol moment. La declaració de responsable s'ha de tramitar un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l'activitat i prèviament a l'inici d'aquesta.

Servei responsable de la tramitació

Indústria i Activitats

Quin cost té?

D'acord amb l'Ordenança Fiscal número 10, relativa a la Taxa per a la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i de les empreses, el cost és de 90 €

Quan es dona resposta?

 • Les declaracions responsables presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat declarada.
 • La presentació de la declaració responsable faculta l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.
 • Un cop efectuada la declaració responsable d'obertura per part del titular de l'activitat, l'Ajuntament inscriurà l'activitat declarada al Registre municipal d'activitats. A l'esmentat Registre hi constarà que l'activitat ha estat declarada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Cal aportar:

 • Imprès declaració responsable d'obertura

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent.

 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària

  Si es tracta d'un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar la documentació que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i lliurar-la a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 12.08.2019 | 10:54