Modificació/baixa en el registre municipal d'unions estables de parella

Dilluns, 17 de març de 2014 a les 10:32

Aquest tràmit permet obtenir el document acreditatiu d'haver fet baixa al registre municipal d'unions estables de parella o bé modificar les dades que consten en aquest registre, per no correspondre's actualment amb la situació de les persones registrades. 

Les causes que motiven la baixa o la modificació de la inscripció poden ser:

  1. Per mutu acord.
  2. Per voluntat unilateral d'un dels dos membres de la parella, notificada fefaentment a l'altre.
  3. Per defunció d'un dels membres.
  4. Per separació de fet durant més d'un any.
  5. Per matrimoni d'un dels membres.

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

Les persones inscrites en el registre municipal d'unions estables de parella, podent-se realitzar a instància d'un sol membre de la parella.

Cal aportar:

  • Declaració jurada

    Declaració jurada, individual o conjunta de la voluntat de causar baixa o modificar les dades que consten al registre municipal d'unions estables de parella.

Darrera actualització: 25.03.2014 | 16:06