Llicència ambiental per a activitats incloses als Annexos II i IV de la Llei 20/2009

Aquest tràmit permet a les persones físiques o jurídiques que es disposin a exercir una o més activitats incloses als annexos II i IV de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, sol·licitar la llicència ambiental a l'ajuntament.

 

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Quin cost té:

El previst a l'Ordenança fiscal número 10

Quan es dóna resposta:

El termini de resolució és 6 mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

 • Instància de sol·licitud
 • Projecte bàsic amb estudi ambiental

  Ambdós signats pel personal tècnic competent

 • Estudi geològic
 • Designació del responsable tècnic

  Document acreditatiu de la designació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte i que expedirà la certificació acreditativa de l’adequació de l’activitat i de les instal•lacions a la llicència atorgada, l’ha d’acompanyar el titular de l’activitat.

 • Sistema i procediment per a la verificació del funcionament dels autocontrols

  Amb caràcter voluntari, s’ha d’indicar el sistema i procediment per a la verificació del funcionament dels autocontrols de l’activitat proposats per la persona sol•licitant, amb indicació del tècnic o de la tècnica amb qualificació adequada responsable de la seva aplicació.

 • Declaració de confidencialitat de dades

  Opcionalment, la declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d’acord amb la legislació. En la declaració, s’ha d’expressar la norma, amb rang de Llei, que empara la confidencialitat de les dades.

 • Altres

  Qualsevol altra documentació que es determini per decret o que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l’activitat.

Canals de tramitació:

 • Presencial

Ajuntament de Castellbisbal

Av. de Pau Casals 9 - 08755 Castellbisbal - Barcelona
Telèfon: 93 772 02 25
Correu electrònic: bustia@castellbisbal.cat
Lloc web: www.castellbisbal.cat
Horari:  
dilluns a divendres de 08.30 a 14.30 h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 19.06.2014 | 17:11