Permís d'armes d'aire o gas comprimit (4a categoria)

Dimecres, 12 d'agost de 2020 a les 08:45

Aquest tràmit permet obtenir la targeta que autoritza l'ús i tinença d’armes d'aire o gas comprimit, és a dir, armes de 4a categoria, tant del tipus A (carrabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició, i revòlvers de doble acció, accionades per aire o gas comprimit no assimilables a escopetes) com del tipus B (carrabines i pistoles, d’ànima llisa o ratllada, i d’un sol tret, i revòlvers d’acció simple, accionades per aire o gas comprimit no assimilables a escopetes).

 Quan es pot demanar?

Durant tot l'any

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona o qui la representi, sempre que estigui correctament acreditada

Quan es dona resposta?

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Quin cost té?

Gratuït

Departament responsable de la tramitació:

Policia Local

Cal aportar:

 • Dades identificatives del sol·licitant

  Per a les persones de nacionalitat espanyola ha de ser l'original i fotocòpia de DNI, passaport o autorització de conducció i per a les persones estrangeres l'original i fotocòpia de passaport o de la targeta de residència).

 • Imprès de targeta d’armes

  Es pot adquirir als estancs o a la mateixa armeria.

 • Fotocòpia de la documentació tècnica de l’arma

  Ha d’especificar-ne el número d’identificació i les característiques tècniques.

 • Factura de compra
 • Autorització escrita del pare, la mare o la tutoria del menor

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Podeu aportar la documentació degudament complimentada a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

Darrera actualització: 12.08.2020 | 09:03