Petició del carnet d'alberguista

Dilluns, 29 de setembre de 2014 a les 18:27

Mentre duri el confinament, el PIJ no oferirà aquest tràmit


Aquest tràmit permet obtenir el carnet d'alberguista, document imprescindible per allotjar-se a la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya - XANASCAT -, i a les instal·lacions de la Internacional Youth Hostel Federation (IYHF) arreu del món.

El carnet d'alberguista dóna accés a descomptes i ofertes en els àmbits vinculats al món de l'alberguisme que es poden dur a terme al territori català: turisme, esport, aventura, oci, cultura, etc.

El carnet d'alberguista familiar és gratuït per a les famílies nombroses i famílies monoparentals de Catalunya.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any

Quin cost té?

Segons la modalitat:

 • Carnet d'alberguista jove (de 14 a 29 anys): 5 €
 • Carnet d'alberguista adult (majors de 30 anys): 10 €
 • Carnet d'alberguista familiar (parelles amb fills menors de 18 anys): 18 €
Pagament en entitat bancària.

Quan es dóna resposta:

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Requisits:
Cal complir els requisits específics de cada modalitat

Cal aportar:

 • Dades identificatives de la persona interessada

  DNI/NIE

 • Justificant de pagament
 • Per als menors de 18 anys autorització paterna o del tutor legal

  Juntament amb l'original i còpia del DNI de la persona que autoritza

 • DNI, NIE o passaport original del pare o de la mare i el llibre de família o equivalent
 • Títol de família nombrosa o família monoparental

Canals de tramitació:

 • Presencial

  La tramitació del carnet d'alberguista és presencial i es du a terme al Punt d'Informació Juvenil (av. Pau Casals, 16) en l'horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 17.00 a 21.00 hores. Mentre duri el confinament, el PIJ no oferirà aquest tràmit

Darrera actualització: 28.04.2020 | 13:20