Petició del carnet internacional d'estudiant (ISIC)

Dimecres, 18 d'abril de 2018 a les 00:00

Mentre duri el confinament, el PIJ no oferirà aquest tràmit


El carnet d'estudiant internacional ISIC és un servei de la International Student Identity Card Association, una organització sense ànim de lucre associada a la International Student Travel Confederation ISTC.

El carnet ISIC acredita com a estudiant a qualsevol país del mon. Està reconegut per la Unesco i la Comunitat Europea i permet gaudir d'avantatges i descomptes arreu del món. 

Permet obtenir descomptes en les entrades a museus, teatres, exposicions, residències universitàries,… i a l’hora de comprar bitllets i productes turístics a les oficines d’estudiants d’arreu del món. S’ha de tenir present que els avantatges i descomptes poden tenir restricció d’edat en segons quins països (podeu consultar http://www.isic.es/).

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any

En cas de pèrdua o robatori:

No s’efectuarà cap reembossament, reposició ni gratuïtat per pèrdua o robatori dels carnets

Quin cost té:

9 euros (pagament en entitat bancària)

Quan es dóna resposta:

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Requisits: Estudiants a partir de 12 anys que cursin qualsevol dels ensenyaments del sistema educatiu o que estiguin matriculats, a temps complet, en un curs reconegut oficialment.

Cal aportar:

 • Dades identificatives de la persona interessada

  DNI, NIE o passaport original
  1 fotografia en color
  Matrícula o certificat del centre on consti que l’interessat/da està matriculat/da l’any acadèmic vigent.

 • Justificant de pagament
 • Per als menors de 18 anys: autorització paterna o del tutor legal

  Juntament amb l'original i còpia del DNI de la persona que autoritza

Canals de tramitació:

 • Presencial

  La tramitació del carnet ISIC és presencial i es duu a terme al Punt d'Informació Juvenil (av. Pau Casals, 16) en l'horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 17.00 a 21.00 hores. Mentre duri el confinament, el PIJ no oferirà aquest tràmit

Darrera actualització: 28.04.2020 | 13:16