Presentació de factures electròniques

Divendres, 16 de gener de 2015 a les 11:47

En aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre els proveïdors de l'Ajuntament de Castellbisbal han de presentar les seves factures en format electrònic.

Les factures han de portar informació codificada (codis DIR3) dels òrgans administratius als què van dirigides (òrgan gestor, oficina comptable i unitat tramitadora). Els codis corresponents a l'Ajuntament de Castellbisbal són els següents:

Oficina comptable L01080543
Òrgan gestor L01080543
Unitat tramitadora L01080543

En cas de dubtes, podeu consultar les opcions que detallem a la Bústia de factures electròniques.

Quan es pot demanar? 

Durant tot l'any

Servei responsable de la tramitació:

Serveis Econòmics

Quin cost té?

Gratuït

Quan es dona resposta?

El termini legal de pagament de les factures és de 30 dies, que és l'establert als articles 216.4, 222 i 235 del Text Refós de la llei de Contractes del Sector Públic.

Qui pot sol·licitar-ho?

Empreses i professionals que prestin el seus serveis a l'Ajuntament de Castellbisbal

Cal aportar:

  • Factura emesa

    El format de la factura electrònica definit per l’Administració General de l’Estat i implantat al servei e.FACT de l'AOC, és un XML amb una estructura coneguda com Facturae.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 21.01.2020 | 14:21