Renúncia o desistiment

Dilluns, 29 de novembre de 2021 a les 16:45

Aquest tràmit permet sol·licitar la renúncia o desistiment de procediments iniciats per ciutadans/es, empreses o entitats.

Qui ho pot sol·licitar:

Ciutadania
La persona que consta en l'expedient com a interessat o com a representant autoritzat.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

En funció del tràmit al que es renúncia o desisteix

Termini de resposta:

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud. Art 21.3 39/2015

Normativa bàsica d'aplicació:

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Servei responsable:

Transversal
 

Cal aportar:

  • Documentació relacionada amb el procediment al qual es vol renunciar

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 30.11.2021 | 23:43