Sol·licitud ajut per al transport per als joves d'educació postobligatòria

Divendres, 7 de setembre de 2018 a les 00:00

Convocatòria 2019

Llegiu el document de convocatòria per al segon trimestre de 2019

Els objectius de les subvencions de la present convocatòria són:

 • Afavorir la igualtat d’oportunitats fomentant l’educació continuada i proporcionant oportunitats d’estudiar als col·lectius joves fins a 24 anys.
 • Potenciar la formació post-obligatòria i superior de les persones adolescents i joves de Castellbisbal, facilitant la formació a l’alumnat que desitgi continuar el seu aprenentatge i que, per la seva conjuntura econòmica actual de vulnerabilitat, requereixin suport econòmic per a les despeses de transport derivades del desplaçament al centre on s’imparteix la seva formació.

Requisits

 • Tenir entre 16 i 24 anys
 • Estar matriculat en un centre públic, privat o concertat de formació professional de grau mitjà o superior, batxillerats, estudis universitaris i/o postgraus o màsters així com qualsevol altra modalitat educativa, i en modalitat de formació assistencial o continuada.
 • Queden excloses les formacions no presencials o a distància.
 • Utilitzar el transport públic com a mitjà de desplaçament habitual
 • No superar les rendes màximes anuals que s'estableixen en el punt 9.b de les Bases de la convocatòria així com la modificació efectuada al gener de 2019.

Presentació de sol·licituds

Del 25 de febrer al 8 de març

Unitat de gestió responsable

Regidoria de Serveis a la Ciutadania

Cal aportar:

 • Model normalitzat de sol·licitud

  Formulari editable. Si el presenteu en paper, imprimiu-lo i signeu-lo a l'última pàgina. Electrònicament, deseu els canvis i presenteu-lo junt amb la resta de documentació.

 • NIF / NIE / Passaport o passaport de tots els membres de convivència
 • Fotocòpia T-JOVE
 • Factura T-JOVE
 • Matrícula escolar de l'alumne/a
 • Carnet Jove de l'Ajuntament de Castellbisbal
 • Alta o modifiació de creditor

  Formulari editable. Completeu tots els camps i signeu-lo. Presenteu-lo electrònicament acompanyat del justificant o certificat bancari. En paper, presenteu-lo acompanyat del justificant o certificat bancari. Si no el teiu, ompliu l'apartat 4.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal presentar el formulari de sol·licitud emplenat, juntament amb la resta de documentació, a les OAC de l'Ajuntament i de Can Margarit, situades a l'avinguda de Pau Casals, 9 i al carrer Major, 103. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores).

Darrera actualització: 10.05.2019 | 18:20