Sol·licitud de participació en processos selectius

Dimecres, 19 de gener de 2022 a les 09:00

Aquest tràmit permet presentar la sol·licitud per a proves de selecció de personal que convoca l’Ajuntament de Castellbisbal.

Qui ho pot sol·licitar:

Ciutadania
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

El preu d'aquest tràmit és de 18,60 €, tal i com s'estableix a la taxa per drets d'examen corresponent. Queden exemptes les persones que acreditin estar en situació legal d'atur o de discapacitat en grau igual o superior al 33%.

Els processos selectius relatius a la provisió temporal d’un lloc de treball mitjançant comissió de serveis, mobilitat .... estan exempts del pagament de la taxa.

Termini de resposta:

Màxim d'un mes a partir de la finalització del termini de presentació d'instàncies

Normativa bàsica d'aplicació:

Segons les condicions de la convocatòria

Servei responsable:

Recursos Humans

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona interessada, que reuneixi els requisits exigits en les bases de la convocatòria a la qual es vol participar.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Cal presentar el formulari emplenat al registre general de l'Ajuntament, situat a l'avinguda de Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.3'0 hores).

Darrera actualització: 19.01.2022 | 10:32