Sol·licitud de participació en processos selectius

Dijous, 23 de maig de 2019 a les 00:00

Aquest tràmit permet presentar la sol·licitud per a proves de selecció de personal que convoca l’Ajuntament de Castellbisbal.

En el supòsit d'estar interessat/da a participar en un procés de selecció de personal,  recomanem que, en primer lloc, es llegeixi amb atenció les bases de la convocatòria i, en cas de dubte, es posis en contacte amb el Departament de Recursos Humans perquè et resolguin les qüestions que se’t puguin plantejar.

Quan es pot demanar?

Per poder participar en les proves selectives de personal, els interessats i interessades han de comprovar que compleixen els requisits i condicions establertes en les bases de la convocatòria i tenir en compte els terminis establerts.

Servei responsable de la tramitació

Departament de Recursos Humans

Quin cost té:

El preu d'aquest tràmit és de 18,60 €, tal i com s'estableix a la taxa per drets d'examen corresponent. Queden exemptes les persones que acreditin estar en situació legal d'atur o de discapacitat en grau igual o superior al 33%

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona interessada, que reuneixi els requisits exigits en les bases de la convocatòria a la qual es vol participar.

Cal aportar:

 • DNI

  Còpia del Document Nacional d'Identitat (DNI) o document acreditatiu de la personalitat i nacionalitat

 • Titulació acadèmica exigida

  Còpia de la titulació exigida a les bases de la convocatòria

 • Acreditació de l'atur i/o de discapacitat (només per a les persones excloses del pagament de la taxa)

  Documentació acreditativa d'estar en situació legal d'atur o de discapacitat en grau igual o superior al 33%, per tal de poder quedar exclòs del pagament de la taxa

 • Acreditació de coneixements de llengua catalana

  Documentació acreditativa d'estar en possessió dels coneixements de llengua catalana exigits a la convocatòria a efectes de quedar exempt de la realització de la prova prevista a les bases reguladores.

 • Acreditació de coneixements de llengua castellana

  Documentació acreditativa d'estar en possessió de coneixements de llengua castellana, en cas d'aspirants sense nacionalitat espanyola.

 • Formulari de sol·licitud de participació en processos selectius

  Per a la sol·licitud presencial s'ha d'aportar la sol·licitud. Es pot obtenir i omplir presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, o descarregar-lo a través d'aquesta pàgina omplint el formulari de la columna de la dreta

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal presentar el formulari emplenat al registre general de l'Ajuntament, situat a l'avinguda de Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.3'0 hores).

Darrera actualització: 30.05.2019 | 14:29