Sol·licitud de subvenció per a projectes de cooperació i solidaritat

Dilluns, 26 d'abril de 2021 a les 12:00

Aquests ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament promoguts per entitats i associacions privades sense ànim de lucre volen contribuir a la lluita per eradicar la pobresa i les seves causes estructurals sobre la base de la preservació dels recursos naturals i de la contribució de la millora del benestar i del medi ambient de les comunitats receptores.

Podeu consultar-ne aquí les bases completes dels ajuts i les dades de la convocatòria 2021

Quan es pot realitzar?

Fins al 31 de maig de 2021. 

Servei responsable de la tramitació

Regidoria de Cooperació i desenvolupament

Quin cost té?

Gratuït

Dotació màxima dels ajuts

35.000 euros

  • Es subvencionen les despeses que de manera indubtable responen a les bases de la convocatòria
  • No són finalitzables les activitats o programes finalitzats amb anterioritat a la present convocatòria
  • La subvenció no ha de superar el 50% del cost total de l'activitat o programa
  • En cap cas seran subvencionables programes que tinguin repercussions negatives sobre el medi ambient

Quan es dona resposta?

La resolució d'atorgament dels ajuts serà aprovada per la Junta de Govern Local, prèvia proposta de la presidència de l'òrgan competent i s'efectuarà, com a màxim, en el termini de tres mesos des de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds. La manca de resolució dins del termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

Qui pot sol·licitar-ho?

Entitats, associacions i/o institucions privades i sense ànim de lucre amb experiència en el treball en països que es troben per sota del llindar del benestar social i econòmic internacional considerat com a mínim.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació requerida, s'hauran de presentar al Registre de l'Ajuntament, de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 hores.

Darrera actualització: 27.04.2021 | 09:35