Sol·licitud d'informe d'adequació d'habitatge per al reagrupament familiar (INFO4)

Divendres, 21 de febrer de 2020 a les 15:05

Aquest tràmit permet obtenir l'informe que emet la Generalitat de Catalunya per acreditar que una persona estrangera no comunitària que resideix legalment a Espanya disposa d'un habitatge amb les condicions d'habitabilitat adequades per a poder atendre les seves necessitats i les dels familiars, tant en els casos de reagrupament familiar, com per a la renovació de les autoritzacions de residència.

Recomanem sol·licitar aquest informe de manera prèvia a concertar cita amb l'Oficina d'Estrangers de la Delegació de Govern.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any

Quan es dona resposta?

El termini legal d'emissió de l'informe és de quinze dies des de la sol·licitud.

En cas que la persona interessada no obtingui resposta en el termini de quinze dies, es podrà justificar la manca d'aquest document en el procediment de reagrupament, subsidiàriament, presentant a l'autoritat competent una acta notarial mixta de presència i manifestacions, fet que s'ha d'acreditar amb la còpia de la petició de l'informe realitzada a l'Ajuntament.

Qui pot sol·licitar-ho?

Cal complir els requisits següents:

 • Disposar d'una autorització per residir a Espanya durant un any i haver sol·licitat l'autorització per residir-hi, almenys, un any més.
 • Disposar d'un habitatge adequat al terme municipal que constitueixi la residència habitual de la persona sol·licitant

Departament responsable:

Serveis a les Persones

Cal aportar:

 • Instància de sol·licitud

 • Imprès oficial del Departament de Benestar Social i Família

 • Passaport del reagrupant

  Document original

 • NIE del reagrupant

  Document original

 • NIE de les persones a qui cal renovar l'autorització de residència

  Documents originals.
  Només en cas que l’informe sol·licitat tingui per objecte la renovació de les autoritzacions de residència en virtut de reagrupament familiar.

 • Documentació acreditativa d'ocupació de l'habitatge pel sol·licitant

  Fotocòpia de l'escriptura, del contracte de lloguer o altre document que ho acrediti

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Can Margarit (c. Major, 103). De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Darrera actualització: 21.02.2020 | 15:47