Volant d'empadronament actual

Dijous, 6 de març de 2014 a les 16:02

Aquest tràmit permet obtenir un document que acredita l'empadronament d'una persona en un domicili (ja sigui actual o històric, és a dir del temps de residència amb anterioritat) o de diverses persones que conviuen en un mateix habitatge (volant de convivència) d'acord amb les dades que consten al Padró Municipal d'Habitants.

Requereix l’us de certificat digital. Si no en teniu, cliqueu aquí.

Quin cost té:

Gratuït.

Quan es dóna resposta:

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

  • No cal aportar documentació
  • Document d'identificació del sol·licitant

    DNI, NIE o altre document acreditatiu

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 04.08.2020 | 10:19