Autorització de menors a viatjar a l'estranger

Dimecres, 1 d'octubre de 2014 a les 16:30

Aquest tràmit permet obtenir l'autorització requerida als menors d'edat (18 anys) que han de viatjar sols a l'estranger. Segons la normativa europea aplicable, sobre el règim de circulació de persones entre els països membres de la Unió Europea, l'Alcalde o l'Alcaldessa pot expedir aquestes autoritzacions per què els menors d’edat puguin sortir a l’estranger sols.
Per a viatjar, el o la menor d’edat ha de portar juntament amb aquesta autorització, el document original que acrediti la seva identitat (DNI, Passaport, o fotocòpia compulsada del Llibre de Família).

 

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any. Amb antelació al viatge del o de la menor a l'estranger.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Qui pot sol·licitar-ho:

El pare, la mare o el tutor legal del o de la menor que és de nacionalitat espanyola i resident a Espanya o bé estranger/a i resident a Espanya. [Cal tenir en compte que en cas que el o la menor sigui estranger/a i no resident (és a dir disposa d'un visat, per exemple d'estudis, per un temps determinat i viu en una residència o amb una família que l'acull durant l'estada), la petició s'haurà d'adreçar al consolat del país de procedència, donat que ni l'Ajuntament ni els Mossos d'esquadra tenen la competència per fer les autoritzacions en aquest cas.

Requisits:
1. El o la menor ha de disposar d'un document vàlid que l'identifiqui amb fotografia, DNI o passaport, sense ser vàlid el resguard del DNI, mentre s'està fent el document original. [En cas que el menor no disposi d'aquest document, i com a mesura d'urgència es pot confeccionar un passaport al menor, a les oficines de la Policia Nacional

2. El o la menor ha de disposar de passaport.

3. Disposar de NIE per tal de poder entrar de nou a Espanya.

4. En cas que el país de destinació ho sol·liciti, el o la menor ha de disposar d'un visat.

Cal aportar:

 • Dades identificatives del o la menor d'edat

  DNI o passaport del menor (original i fotocòpia).

 • Dades identificatives de la mare, el pare o tutor legal

  que sol·liciten l'autorització (DNI o passaport: original i fotocòpia).

 • Fotocòpia del Llibre de família

  on consti inscrit el o la menor

 • NIE del o de la menor

  per tal de poder entrar de nou a Espanya.

 • Passaport del o de la menor

Canals de tramitació:

 • Presencial

Ajuntament de Castellbisbal

Av. de Pau Casals 9 - 08755 Castellbisbal - Barcelona
Telèfon: 93 772 02 25
Correu electrònic: bustia@castellbisbal.cat
Lloc web: www.castellbisbal.cat
Horari:  
dilluns a divendres de 08.30 a 14.30 h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 01.10.2014 | 16:40