OBRES MENORS. Comunicació prèvia urbanística de modificacions de distribució interior

Dimecres, 29 de gener de 2020 a les 00:00

Comunicació prèvia urbanística d'obra menor sense autorització prèvia per demanar modificacions de distribució interior que alterin el conjunt de la distribució o afectin a una superfície superior a 50 m². Aquest tràmit s'aplica a qualsevol modificació d'envans.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Servei responsable de la tramitació:

Patrimoni Urbà. Àrea d'Obres Privades

Quin cost té?

La taxa és l'establerta a l'Ordenança Fiscal número 6, que assenyala a l'article 6.2.c) que la comunicació prèvia urbanística d'obra menor sense autorització prèvia per demanar modificacions de distribució interior que alterin el conjunt de la distribució o afectin a una superfície superior a 50 m² tenen un cost de 175 €

L'impost és l'establert a l'Ordenança Fiscal número 3, que assenyala a l'article 7, que s'aplicarà un 4% de la base impossable de l'Annex (article 8.2). A més, a l'article 5.6) s'estableix una bonificació del 90% per adaptació en edificis existents que millorin accessibilitat.

Quan es dona resposta?

Segons l'article 187 del Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, les obres poden iniciar-se a partir de la presentació del tràmit de comunicació prèvia urbanística, sota responsabilitat del promotor i sense perjudici de la verificació municipal.

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud de comunicació prèvia urbanística de modificacions de distribució interior

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent

 • Guia de documentació a aportar

  La guia de la documentació a aportar que es descriu és de caràcter informatiu, sense perjudici que fos necessari aportar altra documentació complementària no especificada i/o justificar altra normativa aplicable i per tant, podria variar a la vista de la proposta presentada i la revisió municipal.

  Tota la documentació tècnica (plànols, memòria i resta de documentació a aportar) ha d’estar signada pel promotor i tècnic de les obres ha d’estar signada digitalment, mitjançat certificat d’acreditació d’identitat, tant del tècnic com el del promotor o bé només pel tècnic aportant un document de delegació de la representació degudament signat per la propietat.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i lliurar-lo juntament amb la resta de documentació requerida a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 29.01.2020 | 13:16