Petició del carnet internacional d'estudiant (ISIC)

Dimecres, 18 d'abril de 2018 a les 00:00

El carnet d'estudiant internacional ISIC és un servei de la International Student Identity Card Association, una organització sense ànim de lucre associada a la International Student Travel Confederation ISTC.

El carnet ISIC acredita com a estudiant a qualsevol país del mon. Està reconegut per la Unesco i la Comunitat Europea i permet gaudir d'avantatges i descomptes arreu del món. 

Permet obtenir descomptes en les entrades a museus, teatres, exposicions, residències universitàries,… i a l’hora de comprar bitllets i productes turístics a les oficines d’estudiants d’arreu del món. S’ha de tenir present que els avantatges i descomptes poden tenir restricció d’edat en segons quins països (podeu consultar http://www.isic.es/).

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any

En cas de pèrdua o robatori:

No s’efectuarà cap reembossament, reposició ni gratuïtat per pèrdua o robatori dels carnets

Quin cost té:

9 euros (pagament en entitat bancària)

Quan es dóna resposta:

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Requisits: Estudiants a partir de 12 anys que cursin qualsevol dels ensenyaments del sistema educatiu (E.S.O., F.P., Batxillerat, Universitat, …) o que estiguin matriculats, a temps complet, en un curs reconegut oficialment.

Cal aportar:

 • Dades identificatives de la persona interessada

  DNI, NIE o passaport original
  1 fotografia en color
  Matrícula o certificat del centre on consti que l’interessat/da està matriculat/da l’any acadèmic vigent.

 • Justificant de pagament
 • Per als menors de 18 anys: autorització paterna o del tutor legal

  Juntament amb l'original i còpia del DNI de la persona que autoritza

Canals de tramitació:

 • Presencial

  La tramitació del carnet ISIC és presencial i es du a terme al Punt d'Informació Juvenil (PIJ) de l'avinguda Pau Casals, 16 en l'horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 17.00 a 21.00 hores.

Darrera actualització: 18.04.2018 | 10:23