Sol·licitud ajuts per al transport dels i de les joves per a la seva educació post-obligatòria

Dimecres, 14 d'octubre de 2020 a les 09:35

Convocatòria oberta del 19 al 30 d'octubre de 2020

Llegiu el document de convocatòria dels ajuts per al primer trimestre del curs 2020-2021

Els objectius de les subvencions de la present convocatòria són:

 • Afavorir la igualtat d’oportunitats fomentant l’educació continuada i proporcionant oportunitats d’estudiar als col·lectius joves fins a 24 anys.
 • Potenciar la formació post-obligatòria i superior de les persones adolescents i joves de Castellbisbal, facilitant la formació a l’alumnat que desitgi continuar el seu aprenentatge i que, per la seva conjuntura econòmica actual de vulnerabilitat, requereixin suport econòmic per a les despeses de transport derivades del desplaçament al centre on s’imparteix la seva formació.

Requisits

 • Tenir entre 16 i 24 anys
 • Estar matriculat en un centre públic, privat o concertat de formació professional de grau mitjà o superior, batxillerats, estudis universitaris i/o postgraus o màsters així com qualsevol altra modalitat educativa, i en modalitat de formació assistencial o continuada.
 • Queden excloses les formacions no presencials o a distància.
 • Utilitzar el transport públic com a mitjà de desplaçament habitual
 • No superar les rendes màximes anuals que s'estableixen en el punt 9.b de les Bases per a la concessió dels ajuts així com la modificació efectuada a aquestes bases, al gener de 2019.

Per l'excepcionalitat que ens trobem, aquest trimestre s'acceptaran fins un màxim de 3 T-Usual com a justificació.

Presentació de sol·licituds

Del 19 al 30 d'octubre de 2020 (ambdós inclosos)

Unitat de gestió responsable

Regidoria de Serveis a la Ciutadania

Cal aportar:

 • Model normalitzat de sol·licitud

  Formulari editable. Si el presenteu en paper, imprimiu-lo i signeu-lo a l'última pàgina. Electrònicament, deseu els canvis i presenteu-lo junt amb la resta de documentació.

 • NIF / NIE / Passaport o passaport de tots els membres de convivència
 • Fotocòpia T-JOVE
 • Factura T-JOVE
 • Matrícula escolar de l'alumne/a
 • Carnet Jove de l'Ajuntament de Castellbisbal
 • Alta o modifiació de creditor

  Formulari editable. Completeu tots els camps i signeu-lo. Presenteu-lo electrònicament acompanyat del justificant o certificat bancari. En paper, presenteu-lo acompanyat del justificant o certificat bancari. Si no el teiu, ompliu l'apartat 4.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal presentar el formulari de sol·licitud emplenat, juntament amb la resta de documentació, a les OAC de l'Ajuntament i de Can Margarit, situades a l'avinguda de Pau Casals, 9 i al carrer Major, 103.

Darrera actualització: 16.10.2020 | 13:51