Illa Esportiva. Instal·lació d'una porta d'emergència a la pista poliesportiva descoberta

Any: 2015

Descripció del contracte: obres d’instal·lació d’una porta d’emergència a la pista poliesportiva exterior descoberta de l’Illa Esportiva
Contractista: Xavier Rabella Atarés 
Import del contracte: 3.593,97, IVA inclòs 
Data d'adjudicació del contracte: 13.07.2015
Data prevista finalització de les obres: juliol-agost 2015 
Possibilitat de pròrroga: no
Possibilitat de modificació del contracte: no
Tipus de contracte: contracte menor

Darrera actualització: 08.02.2018 | 09:42