Gestió dels tallers Espai la Plaça

Anys: 2017, 2016, 2015

 

2017

Descripció del contracte: serveis formatius no reglats d'atenció comunitària municipal de Castellbisbal: tallers de l'Espai de la Plaça per al 2016

Adjudicatari: Calaix de Cultura, SL

Import del contracte: 33.442,50 euros (sense IVA)

Data d'adjudicació del contracte: Junta de Govern Local de l'11.01.2017

Tipus de contracte: procediment obert

 

2016

Descripció del contracte: Serveis de tallers de l'Espai de la Plaça per al 2016

Adjudicatari: Calaix de Cultura, SL

Import del contracte: 29.841 euros (sense IVA)

Data d'adjudicació del contracte: 13.01.2016

Tipus de contracte: negociat sense publicitat

 

2015

Descripció del contracte: Servei de tallers Espai la Plaça per a l'any 2015

Contractista:  Calaix de Cultura, SL

Import:  36.107,61€, IVA inclòs

Data de finalització:  31.12.2015

Possibilitat de pròrroga: NO

Tramitació: Negociat sense publicitat

Darrera actualització: 18.01.2017 | 12:25