Illa Esportiva. Zona interior: obres i millores diverses

Any: 2017

2017

Descripció del contracte: substitució del paviment de la sala de cardio-fitness
Adjudicatari: Talleres Palautordera SA (NIF A08869042)
Import: 17.000,20 €
Termini execució obres: agost 2017
Tipus de contracte: menor

Adjudicat en la Junta de Govern Local del 19 de juliol de 2017

2014
Descripció del contracte: obres d'instal·lació d'una plataforma salvaescales al pavelló esportiu municipal de Castellbisbal
Contractista: Tecniplan del Vallès, SL
Import del contracte: 8.247,20 €, IVA inclòs 
Possibilitat de pròrroga: no
Tipus de contracte: contracte menor

Darrera actualització: 08.02.2018 | 09:45