APP "Castellbisbal a prop". Pla de màrqueting

Any: 2015

 

Desripció del contracte: servei per a realització d'un Pla de màrqueting de l’APP de comerços, empreses i serveis de Castellbisbal, Castellbisbal a prop

Contractista: BEECUBU, SCP 

Import del contracte: 5.977,40€, IVA inclòs 

Final del contracte: desembre 2015 

Pròrroga del contracte: no

Possibilitat de modificació del contracte: no

Tipus de contracte: contracte menor

Darrera actualització: 24.03.2017 | 15:45