Beques als millors expedients de batxillerat

Dijous, 9 de juliol de 2020 a les 00:00

Què és?

Aquestes beques neixen amb la voluntat de donar reconeixement oficial als mèrits d’aquells joves que demostren una bona preparació en els estudis de batxillerat, promovent la continuació dels seus estudis, ja siguin universitaris o de cicle formatiu de grau superior. Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades al llarg del període curs 2019/2020.

Quin és l'import dels ajuts?

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2020, per a la concessió de les subvencions objecte de la present convocatòria serà de 1.500,00 euros. Es concediran tres beques de 750, 500 i 250 euros, respectivament. Aquestes quantitats estan subjectes a les retencions fiscals corresponents.

Qui pot demanar la beca?

S’hi poden presentar els alumnes de Castellbisbal que han cursat 2n de Batxillerat en qualsevol centre públic, concertat o privat i tenir una nota mitjana de Batxillerat igual o superior a 8,50.

Tràmit

Consulteu la manera com fer la sol·licitud en aquest enllaç

Més informació

Contacteu amb Joventut de l'Ajuntament

 

Darrera actualització: 15.02.2021 | 13:06