Ajuts al lloguer per a contribuir a minimitzar l’impacte de la Covid-19

Dimecres, 20 de maig de 2020 a les 08:00

Fins al 30 de setembre de 2020

Què és?

Línia d'ajuts per al pagament del lloguer per a persones que es troben en situació sobrevinguda com a conseqüència derivada de la crisi sanitària del COVID19.

Quines accions es subvencionen?

  • Pagar totalment o parcial la renda mensual de lloguer corresponents als mesos d'abril a setembre de 2020

  • Cancel·lar totalment o parcial el préstec ICO sol·licitat al banc per a la moratòria del pagament del lloguer que hagin sol·licitat.

Qui pot ser-ne beneficiari?

  • Persones arrendatàries d’habitatge habitual que s’han vist afectades per l’impacte econòmic i social del COVID-19.
  • A Castellbisbal, la renda mensual màxima permesa és de 750 €
  • Els ingressos totals de la unitat familiar no poden superar els 9.681,12 euros en còmput anual (IPREM x 1,5)
  • Complir amb determinats requisits de vulnerabilitat. Consulteu-los aquí

Import de la subvenció

  • L'ajut cobreix sis mesos de la renda de lloguer mensual dels mesos d'abril a setembre 2020.
  • És incompatible amb altres ajuts pel pagament de lloguer.

Més informació

Darrera actualització: 26.05.2020 | 09:04