Ajuts per redactar projectes i altres documents per a la rehabilitació d'habitatges

Dijous, 5 de març de 2020 a les 14:20

Convocatòria oberta

Què és?

Línia d'ajuts per impulsar la rehabilitació d'edificis amb criteris energètics mitjançant subvencions a fons perdut pel cost dels treballs tècnics necessaris 

Quines accions es subvencionen?

  • Projectes i altres documents tècnics com poden ser els informes tècnics de l'estat de l'edifici (IITE) o els certificats d'eficiència energètica (CEE)
  • Tota la documentació ha de ser relativa a una actuació integral de rehabilitació

Qui pot ser-ne beneficiari?

  • Comunitats de propietaris de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
  • L'edifici ha d'haver estat construït abans del 2007
  • L'edifici ha de ser de titularitat privada i, com a mínim, el 70% de la superfície construïda ha d'estar destinada a habitatge.
  • Com a mínim, el 50% dels habitatges han de constituir el domicili habitual dels seus propietaris

Import de la subvenció

  • La quantia màxima de la subvenció serà del 100% del cost protegible fins a un màxim del 8 % del Pressupost del projecte (PEM)
  • Es podran subvencionar tots els costos excepte impostos, taxes i tributs

Més informació dels ajuts en aquest enllaç

Darrera actualització: 05.03.2020 | 14:28