Campanya d'ajuts "Suport a l'estudiant"

Dimarts, 1 de gener de 2019 a les 15:00

Convocatòria 2020. Properament

Tipus d'ajuts concedits

 • Ajuts per a material escolar, sortides escolars i/o tallers i activitats amb cost addicional dins del centre escolar
 • Transport escolar no obligatori d’educació infantil i primària
 • Ajuts per al menjador escolar concedits pel Consell Comarcal del Vallès Occidental. Més informació aquí
 • Altres ajuts escolars

Vigència: curs 2019-2020
Dotació pressupostària: 40.000 €

 • 35.000 €, per a beques per a material escolar, sortides, activitats...
 • i 5.000 €, per a beques per a transport escolar

Beneficiaris 

Ajuts per a material escolar, sortides i/o activitats amb cost addicional
Alumnes d’educació infantil, primària i secundària obligatòria

Ajuts per a transport escolar
Alumnes d’educació infantil i primària

Requisits

 • Que els alumnes estiguin escolaritzats en qualsevol dels centres públics de Catalunya
 • Que els alumnes estiguin empadronats a Castellbisbal

Excepcionalment, poden estar escolaritzats en centres docents privats concertats, quan sigui per resolució expressa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

A més, per als ajuts per al transport escolar no obligatori:

 • ser alumne dels centres educatius públics de Castellbisbal
 • residir a les urbanitzacions on el Consell Comarcal assigni el servei públic de transport escolar no obligatori
 • estar al corrent dels pagaments amb el Consell Comarcal
 • estar donat d’alta al servei públic de transport escolar no obligatori al Consell Comarcal

Consulteu els requisits específics per als ajuts del menjador escolar

Presentació de sol·licituds

Mitjançant els impresos de sol·licitud que es facilitaran als centres escolars o a les Oficines d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament.

Per a més informació, consulteu les bases de la convocatòria 2019.

Darrera actualització: 21.01.2020 | 18:13