Subsidi extraordinari per a persones empleades de la llar

Dilluns, 1 de juny de 2020 a les 13:55

Fins a un mes després de la finalització de l'estat d'alarma

Qui ho pot sol·licitar?

Es podran beneficiar d'aquest subsidi extraordinari, les persones integrades en el Sistema Especial d'Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social que, estant en situació d'alta abans l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es trobin en alguna de les següents situacions:

  • Hagin deixat de prestar serveis, totalment o parcialment, amb caràcter temporal, a fi de reduir el risc de contagi, per causes alienes a la seva voluntat, en un o diversos domicilis amb motiu de la crisi sanitària del COVID-19.
  • S'hagi extingit el seu contracte de treball per causes alienes a la voluntat de la persona treballadora i aquesta extinció es deu a la crisi sanitària del COVID-19.

Més informació

Feu clic aquí

NOTA: Es pot presentar des de dia 5/5/2020 i fins a un mes després de la finalització de l’estat d’alarma

Darrera actualització: 17.09.2020 | 12:43