Al 2019, el 60 % dels residus generats a Castellbisbal es van recollir de manera selectiva

Dimecres, 31 de març de 2021 a les 09:30

Un estudi de l’AMB revela que Castellbisbal està per sobre la mitjana de l’àrea metropolitana en recollida selectiva, però també apunta que només es separa el 47 % de la brossa orgànica.


Al 2019, a Castellbisbal, el 60,1 % del total de residus generats per la ciutadania es van recollir de manera selectiva. Aquesta xifra, es situa molt per sobre de la mitjana dels municipis de l’àrea metropolitana on es recull, selectivament el 36,7 % del total de residus. La dada de Castellbisbal també supera l’objectiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per aconseguir que, al 2025, la recollida selectiva representi el 55 % del total.

Aquestes són algunes de les informacions que es desprenen de l’informe que l’AMB ha fet públic aquest 2021 i que també exposa que Castellbisbal es va situar per sobre de la mitjana metropolitana en la recollida de brossa orgànica, En concret, al nostre poble, es van recollir 60’8 quilos de residus orgànics per habitant/any: 13 quilos més que al conjunt metropolità.

De paper, vidre i envasos, a Castellbisbal se’n van recollir 94,2 quilos per habitant, quasi 27 quilos més que en la mitjana de l’àrea metropolitana. En aquest punt, cal destacar que tot i que a Castellbisbal no disposem de contenidors grocs per a la recollida dels envasos i que els dipositem al contenidor de la brossa inorgànica, a les plantes de triatge on es porten aquests residus inorgànics sí que s’hi fa aquesta selecció. De fet, segons l’AMB, aquest sistema ha permès recuperar pràcticament tots els envasos lleugers generats al poble: el 92 %.

Cost de la recollida de residus
Al 2019, el servei de recollida de residus i la gestió de la deixalleria van costar 993.112 € i tot i que l’Ajuntament va obtenir uns ingressos de 156.137 € per diferents residus valoritzables, el servei va ser clarament deficitari. En concret, el dèficit econòmic dels serveis de recollida de residus va ser de 836.975 € que van ser assumits, íntegrament, pel pressupost municipal, ja que, a Castellbisbal, el consistori no cobra cap taxa municipal per la recollida de residus (ni domiciliaris ni comercials).

Possibilitat de millora
L’estudi de la l’AMB també mostra alguns dels punts de millora i, en aquest sentit, exposa que, a Castellbisbal només es recull de manera selectiva el 47 % de la brossa orgànica que es genera. Davant d’aquesta realitat, l’Ajuntament continuarà impulsant campanyes i accions de sensibilització per fomentar la recollida selectiva de la brossa orgànica.

Un altre dels punts de millora en la recollida de brossa orgànica és la reducció dels elements considerats com a impropis; és a dir, aquells residus que es dipositen a la brossa orgànica, però que haurien d’anar a d’altres contenidors. A Castellbisbal, al 2019, els impropis van representar un 13,6 % del total de brossa orgànica recollida: una xifra superior al 10 % que és el percentatge considerat com a màxim per a una bona recuperació dels residus orgànics.

La dada negativa de la recollida de deixalles a Castellbisbal al 2019 és que es van generar una mitjana de 516,8 kg de residus per habitant, per sobre de la mitjana metropolitana que va ser de 454,1 quilos. De fet, a Castellbisbal, hi ha una tendència d’increment de la quantitat de residus generats i en els darrers cinc anys han augmentat un 18,4% (mentre que la mitjana metropolitana és del 5 %). Per revertir aquesta situació, l’Ajuntament impulsa iniciatives per evitar la generació de residus innecessaris.

Darrera actualització: 31.03.2021 | 09:37