30 Plus

El programa 30 Plus té per objectiu afavorir la inserció laboral de persones desocupades de 30 anys i més, mitjançant la contractació laboral i proporcionant-los recursos, formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball. 

El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona els contractes subscrits en el marc del programa amb una quantia màxima de 10.500,03  euros, per una durada màxima de 9 mesos, equivalent al salari mínim interprofessional per la jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial realitzada.

El programa també ofereix suport en la definició del perfil professional requerit pel lloc de feina vacant, així com en la gestió del procés de selecció i presentació de candidatures adequades al perfil demandat. També dóna una formació subvencionada adaptada a les necessitats del lloc de treball i assessorament en tot el procés de preparació i gestió de la subvenció.

Els requisits que ha de complir l’empresa per participar són:

  • No haver acomiadat a treballadors/es del mateix perfil o categoria professional qualificats com a nuls o improcedents en els darrers 3 mesos.
  • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, reglamentàries i legal.
  • Realitzar un contracte de treball amb una durada mínima de 6 mesos i una jornada mínima de 20 hores setmanals.
  • Assignar un tutor/a d’empresa per realitzar el seguiment i adaptació de la persona al lloc de treball.
  • Modificar l’horari i/o la jornada laboral del treballador/a per adaptar-la durant el període que es realitzi formació i contracte de forma simultània.

Els requisits que ha de complir la persona per participar són:

  • Tenir 30 anys o més.
  • Està en situació d’atur com a Demandant d’Ocupació no Ocupat.

Enguany 50 persones podran ser beneficiaries d’aquesta experiència professional d’un mínim de 6 mesos que es complementa amb formació vinculada al contracte de treball i acompanyament personalitzat en el procés de contractació.

Cliqueu aquí per a més informació.

Darrera actualització: 19.06.2023 | 11:52