Gestió Tributària ORGT Diputació

L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona porta la gestió i la recaptació en via voluntària dels següents ingressos municipals:

- Impost sobre béns immobles

- Impost sobre vehicles de tracció mecànica

- Impost sobre increment de valor de terrenys de naturalesa urbana

- Impost sobre activitats econòmiques

- Sancions Tributàries

- Taxa per entrada de vehicles- guals

- Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general

- Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar serveis que no afectin a la generalitat del veïnat.

- Multes

 

Així mateix, porta la recaptació en via voluntària de les quotes urbanístiques i contribucions especials gestionades per part de l’Ajuntament.

També porta la recaptació en executiva de tots els tributs i ingressos municipals.

 

Organisme de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT Castellbisbal)

Avinguda Pau Casals, 9 - 08755 Castellbisbal - Barcelona
Telèfon: 93 472 91 01
Adreça electrònica: orgt.castellbisbal@diba.cat
Adreça electrònica: orgt.atenciociutadana@diba.cat
Lloc web: orgt.diba.cat/
Horari:  
Pel 2022.
De dilluns a divendres de 08.30h a 14.00 h. Cal demanar cita prèvia
Tancaments: del 8 al 19 d'agost i del 27 de desembre al 5 de gener de 2023.
Festius locals: 22 de gener i 20 d'agost
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 16.05.2014 | 09:46