Servei d'atenció domiciliària

Aquest servei el presten les treballadores familiars en els domicilis, amb l’objectiu de compensar les limitacions que tenen algunes persones en la seva autonomia personal.

Funcions

Atenció a les persones: higiene, cura del cos, vestir, desvestir, donar de menjar, enllitar, aixecar del llit, canvis posturals.Cura de la higiene del llit i de la roba personal.Control de la medicació i l’alimentacióAcompanyament als serveis mèdics, gestions diverses, compra de menjar o medicacióSuport als cuidadors, proporcionant descans i alliberament de temps a la família

Condicions d’accés

La sol·licitud es fa als serveis socials municipals. Cal un estudi i valoració de la situació socio-familiar per part de les professionals.

Darrera actualització: 05.07.2019 | 14:04